Na klepetu z zdravnikom z dušo – dr. Aleksander Doplihar

04/12/2008

Pomagati ljudem v stiski, po vseh svojih močeh, kot mi je to zaukazal Hipokrat, je še vedno moje vodilo.
Pot dr. Aleksandra Dopliharja, ki se je medicini zaobljubil že pri rosnih sedmih letih, je bogata in vsestranska, v zdravstvu  kamniškega in širšega slovenskega prostora pušča vidno sled. Še danes so dnevi 78-letnega srčnega kamniškega zdravnika, strokovnjaka za medicino dela in častnega člana Slovenskega zdravniškega društva prežeti z iskreno pomočjo ljudem v stiski, prostovoljstvom in solidarnostjo. Pri opravljanju svojega poslanstva ga spremljajo toplina in vedrina, optimizem, zagnanost, vztrajnost in upornost, pa požrtvovalnost in neomajno zaupanje v ljudi, v vse dobro in pozitivno. 18. januarja letos mu je Slovenska filantropija za življenjsko delo na področju organiziranega prostovoljstva oz. za izjemne dosežke na področju prostovoljstva in aktivnosti na področju varovanja zdravja in preprečevanja odvisnosti podelila Zlatnik Slovenske filantropije.

Z dr. Aleksandrom Dopliharjem, ki zadnja leta vodi  Ambulanto s posvetovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavarovanjav Ljubljani, smo se zapletli v zanimiv pogovor.

Nam lahko na kratko predstavite svojo pot do prihoda v Kamnik?

dopliharRodil sem se leta  1930 v Marija Bistrici v hrvaškem Zagorju, kamor je družina pribežala leta 1918 pred fašistično usmerjenimi Italijani iz okolice Gorice. Osnovno šolo in gimnazijo sem obiskoval v Celju, vojna leta (1941-45) pa skupaj z družino kot izgnanec preživel v kraju Popovac pri Paračinu v Srbiji. Leta 1945 je sledil srečen povratek v Celje, nadaljevanje šolanja in nato študij medicine na zagrebški fakulteti. Specializacijo iz medicine dela sem opravil na Institutu za medicino dela v Ljubljani. Kot zdravnik sem najprej delal v ambulanti v Štorah, nato na Republiškem zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani, leta 1970 pa me je pot pripeljala v Domžale in Kamnik, kjer sem ustanovil Dispanzer za medicino dela.

Leta 1984 ste postali generalni direktor Združenega zdravstvenega doma Domžale, Kamnik, Litija in to delo opravljali vse do upokojitve leta 1991. Na kakšen način ste kot zdravnik še povezani s Kamnikom?
Ko sem bil vodja TOZD-a smo v okviru ZD Kamnik ustanovili Zdravstveno postajo v Lazah v Tuhinju, Zdravstveno postajo v Komendi ter več obratnih ambulant za posamezna podjetja: Utok, Svilanit, Eta, Graditelj… ter postavili temeljni kamen za izgradnjo novega zdravstvenega doma v Kamniku. V začetku sedemdesetih let sem sodeloval pri ustanovitvi Društva diabetikov Kamnik in se vključil v boj proti alkoholizmu kot terapevt v Klubu zdravljenih alkoholikov. Klub sem vodil približno 10 let. Od leta 2005 sodelujem pri Društvu upokojencev Kamnik, kjer enkrat mesečno izvajam zdravstveno svetovanje ob akcijah merjenja krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja. Zadnjih pet let sem član Lokalne akcijske skupine, namenjene predvsem borbi proti nedovoljenim drogam. 40 let sem bil dejaven kot predavatelj prve pomoči in s kamniškimi ekipami, kot po pravilu,  tako na regionalni, kot tudi na državni ravni osvajal prva mesta. Dvakrat je ekipa sodelovala na evropskem prikazu znanja, kjer je zasedla 9. in 11. mesto.

Kamniška ekipa na evropskem prikazu znanja iz prve pomoči, Eger 1996 (dr. Doplihar stoji skrajno levo)

Kamniška ekipa na evropskem prikazu znanja iz prve pomoči, Eger 1996 (dr. Doplihar stoji skrajno levo)

Dr. Doplihar o vodenju kamniških ekip prve pomoči, s katerimi je dosegal odlične rezultate

Po upokojitvi oz. zaključku formalne zaposlitve ste z zdravniškim delom nadaljevali in leta 2002 postali vodja Ambulante s posvetovalnico za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani. Kaj vas je vodilo do tega ?

Zdravstvena služba Slovenije je bila v času socializma med najbolj razvitimi v Evropi. Pravice iz zdravstvenega zavarovanja so pokrivala praktično vse potrebe zavarovancev. Za redke izjeme brez zavarovanja je poskrbela javna zdravstvena služba. Po osamosvojitvi se je pristop k zdravstveni politiki bistveno spremenil in spremembe so povzročile, da so bili številni ljudje brez ustreznega zavarovanja. Tem ljudem je bilo potrebno pomagati. V sodelovanju s Kamničanko, medicinsko sestro Meto Benkovič smo se zato dogovorili za sodelovanje v ambulanti in moja »vodstvena« karizma me res tudi tokrat ni pustila na cedilu. Prevzel sem vlogo vodje. Vedno sem rad delal z ljudmi na obrobju in še danes rad pomagam. To človek počne z dušo. Opravljam delo, kot sem si svoj zdravniški poklic predstavljal kot otrok. Pomagati ljudem v stiski, po vseh svojih močeh, kot mi je to zaukazal Hipokrat, je še vedno moje vodilo. Že od samega začetka z ambulanto sodeluje tudi Kamničanka dr. Branka Matoic.

Ustanovitev Ambulante s posvetovalnice za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja in vloga Kamničanov (poleg dr. Dopliharja še medicinska sestra Meta Benkovič in dr. Branka Matoic) pri tem

Nam lahko predstavite ambulanto in vaše delo v njej.
Ambulanta deluje že šesto leto, ustanovili pa so jo MO Ljubljana, ZD Ljubljana, Slovenska filantropija in Škofijski Karitas Štepanja vas. V okviru ambulante nudimo zdravstvene, higienske, finančne in socialne usluge, sodelujemo z drugimi zdravstvenimi institucijami in Pravno informacijskim centrom.

O delu ambulantu, v kateri prostovoljno dela tudi kamniški zdravnik dr. Boris Kralj

Sprejemamo ljudi, ki nimajo nobenega zdravstvenega zavarovanja. Gre v glavnem za obrobje družbe oz. ljudi, ki so v hudih socialnih stiskah – brezdomce, Rome, različne turiste, ki potujejo skozi Slovenijo, izbrisane, tujce, zaposlene v Sloveniji, ki so brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za začasno ali  stalno prebivanje v Sloveniji, upokojence z nizkimi pokojninami in socialne podpirance, propadle samostojne podjetnike. Trenutno imamo v ambulanti stalno prijavljenih okrog 860 ljudi, od tega je 56 otrok. V ambulanti prostovoljno dela 39 zdravnikov specialistov, med njimi tudi kamniški dermatolog dr. Boris Kralj, nekaj medicinskih sester in farmacevti. Zaposleni so le trije, in sicer medicinska sestra, socialna delavka in oskrbnica.

Kdo so ljudje, ki potrebuje pomoč Ambulante na Mislejevi

Sam sem prevzel administrativne naloge in vlogo komunikatorja z raznimi društvi in ustanovami. Sodelujem v raznih projektih in tako zagotavljam medijsko prisotnost in potrebna sredstva donatorjev za normalno delo ambulante.

Pomemben vir za normalno delovanje ambulante so, kot pravite, sredstva donatorjev. Lahko na kakšen način k temu prispevajo tudi Kamničani?

Seveda. Sredstva za delovanje ambulante se zagotavljajo preko donacij lekarn, proizvajalcev farmacevtskih proizvodov, zdravstvenih domov, zasebnih zdravnikov…, delo socialne delavke financira MDDSZ, ostalo pa financira MOL. Pomembno vlogo imajo individualni donatorji in s tem tudi Kamničani. Veseli bomo oblačil, zdravil, toaletnih potrebščin, igrač, pa tudi denarja za slušne aparate in podobne medicinske pripomočke.
Ker so finančne potrebe za nakup raznih zdravstvenih pripomočkov zelo velike, dovolite, da Vas spomnim še na eno možnost pomoči, in sicer sredstva dela dohodnine, za katera zakon dovoljuje, da jih namenite namesto v proračun eni od humanitarnih organizacij. Gre za 0,5% Vaše dohodnine. V kolikor se boste odločili pomagati ljudem v stiski izpolnite obrazec, ki ga najdete na internetu ali v knjigarni »zahteva za namenitev dela dohodnine za dotacije« in kot uporabnika-prejemnika vpišite »Slovenska filantropija« – za ambulanto«. Številka računa pri SKB je 03100-100102-4774. Hvaležni Vam bomo za Vašo dobro voljo!

Dr. Doplihar v ambulanti

Zelo uspešno nam že vrsto let pomaga tudi »Mladinski center Kotlovnica Kamnik« z zbiranjem igrač, šolskih potrebščin in knjig za naše najmlajše uporabnike. Vodji, gospe Heleni Sterle (op. tudi prebivalka naše krajevne skupnosti) se za njeno prizadevnost iskreno zahvaljujem.

V Kamniku že dobro leto uspešno sodelujemo s Krajevno skupnostjo Perovo, kamor lahko Kamničani v času njihovih uradnih ur – vsak četrtek med 17.  in 18. uro – prinesejo, kar želijo pokloniti. Večje količine lahko posredujete tudi direktno na Škofijski Karitas Štepanjsko naselje (torek in četrtek od 17. do 19. ure), manjše količine pa na Ambulanto na Mislejevi 3 v Ljubljani (ponedeljek od 8-19h, torek in sreda od 8-15, četrtek od 13-19h in petek od 8-12h). Veselimo bomo tudi mladih pravnikov in odvetnikov, ki bi se prijavili za sodelovanje z nami, saj je pravnih zapletov pri našem delu zelo veliko.

Kako lahko pomagate/mo – podarimo oblačila, zdravila, igrače, toaletne potrebščine…

V začetku letošnjega leta ste za vodenje ambulante na Mislejevi prejeli posebno priznanje za življenjsko delo na področju organiziranega prostovoljstva – Zlatnik Slovenske filantropije.

Res je. Za delo v zvezi z vodenjem ambulante sem že leta 2003 skupaj s celotnim kolektivom ambulante prejel priznanje revije Naša žena Zlati golobček – ljudje odprtih rok, leta 2005 sem bil imenovan za Naj prostovoljca v kategoriji nad 50 let, 18. januarja letos pa sem za življenjsko delo na področju organiziranega prostovoljstva oz. za izjemne dosežke na področju prostovoljstva in aktivnosti na področju varovanja zdravja in preprečevanja odvisnosti prejel Zlatnik Slovenske filantropije.

Prevzem zlatnika Slovenske filantropije v januarju letos

Prevzem zlatnika Slovenske filantropije v januarju letos

Vaša delo na področju medicine je bilo zelo obširno, pestro in plemenito. Le malokdo se lahko pohvali s čim podobnim. Pa imate vendarle še kakšne posebne načrte, ideje, cilje?
Podobna ambulanta za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja, pri ustanovitvi katere sem sodeloval kot strokovni svetovalec, je tudi v Mariboru. V načrtu je bila ustanovitev podobnih ambulant še v Kopru in Celju, a sta zaenkrat oba projekta zamrla. Rad bi sodeloval in pomagal tudi pri ustanovitvi teh dveh ambulant, če bo le posluh za to našla tudi država.
Sicer pa naj bi bile te ambulante za ljudi brez zdravstvenega zavarovanja le kratkotrajni projekti, saj bi morala država problem zavarovanja obrobnih skupin prebivalcev nujno sistemsko rešiti!

Objavljeno pod: Perovo-splošno

Comments are closed.