November 1990 se k sreči ni ponovil

06/11/2012

Slovenijo so v teh dneh prizadele stoletne poplave. Svoje bregove je prestopila tudi Kamniška Bistrica na Perovem, a k sreči hujšega ni bilo.

Visoka Bistrica je nevarno zapretila in pognala strah v kosti zlasti prebivalcem, ki živijo tik ob hudourniku. Obudila pa je tudi temne spomine marsikaterega krajana KS Perovo, ki živi več deset metrov stran od Bistrice. Dvig podtalnice je namreč 1. novembra 1990 povzročil, da ni pod vodo plaval le pas ob Bistrici (Kovinarska cesta, Pot 27. julija), temveč velik del KS Perovo (Livarska, Zikova ulica, Steletova cesta, Podlimbarskega pot …). Škoda v KS Perovo je bila, kljub znatno manjši poselitvi kot danes, v letu 1990 ogromna.

Bistrica je 5. novembra 2012 prestopila svoj breg ob perovskem jezu in vnovič opozorila na nujno potrebno sanacijo brežin Kamniške Bistrice na Perovem, na nujno potrebno čiščenje gozdov, zlasti pa na nevarnost Titanovega jeza oz. slabo vzdrževano zapornico. Opozorila je na nevarnosti, na katere krajani Perovega že vse od leta 1990 opozarjamo pristojne. Še do danes pa žal do celotne, že tudi obljubljene sanacije vodotoka ni prišlo.

Ne le zaradi manj padavin, kot jih je bil Kamnik in Perovo deležen v letu 1990, temveč tudi oz. predvsem zaradi prisebnosti nekaj krajanov samih, ki so pravočasno pričeli z reševanje situacije na in ob Titanovem jezu, je Perovo tokrat ušlo najhujšemu. Prav Titanov jez (oz. nepravočasen dvig zapornic in zagozdeno drevje ter veje ob zapornici, ki je onemogočilo normalen pretok vode) je bil namreč največji vzrok za tako obširne poplave na Perovem v letu 1990. Tokrat so krajani sami začeli pravočasno kopati jarek med Bistrico in Kanalom, najprej ročno, s svojim orodjem, šele kasneje jim je na pomoč priskočil bager, ter tako preprečili, da bi voda poplavila bližnje hiše. Z odstranjevanjem drevja ob zapornici so opravilo tudi pomembno delo na nevarnem Titanovem jezu. Ne le, da je peščica krajanov rešila domove ob Bistrici, rešila je domove, podjetja in prebivalce celotne KS Perovo. Ne smemo misliti, da smo varni, ker živimo več deset metrov stran od Bistrice. Podtalnica je pod nami vsemi. In ta se začne nevarno dvigovati, če/ko Bistrica prestopi svoj breg.

Hvala tistim nekaj krajanom KS Perovo, ki ste pred neprijetno vodno izkušnjo rešili vse prebivalce in podjetja v KS Perovo!

Kaj menijo o poplavljanju in stanju Titanovega jezu bližnji krajani? (vir: Kamničan.si)

O situaciji smo se pozanimali tudi pri neposrednih sosedih Titanovega jezu. Povedali so, da naj bi bil  glavni razlog za poplavljanje je zdaj že 5-letno nevzdrževanje zapornic in industrijskega kanala s strani upravljavca. Po mnenju enega od sosedov so se v Titanu na poplavno situacijo odzvali prepozno, namreč šele tedaj, ko je voda nevarno narasla in nanesla več 10 m3 plavja, med katerim so bila tudi velika drevesna debla, in je že drla nad zapornicami; del plavja se je zagozdil nad zapornicami in poškodoval vzdrževalni mostovž, ki poteka nad zapornicami. Nato so poskusili dvigniti zapornice, ki jih nihče že več let ni dvigoval, kaj šele vzdrževal. Na vrhu vrat glavnih zapornic je zraslo že precej rastlinja, kar jasno dokazuje zanemarjenost objekta. Imeli so sicer ustrezne naprave, da bi prek zobniških prenosov dvignili vrata, ki pa se niso niti malo premaknila. Tudi industrijski kanal je že preplavljal, voda je zalivala celo most čezenj, tako da so morali izvesti nujni ukrep in z bagrom skopati dva jarka, po katerih je odtekala poplavna voda iz kanala v reko Kamniško Bistrico. Stena industrijskega kanala pa že tako ali tako na več mestih pušča, ker beton prepereva in se lušči, tako da kanal prepušča vodo, ki zamaka sosedu v hišo; lega njegove hiše je sicer poldrugi meter nižja od gladine vode v kanalu. Poleg tega je jez tudi tehnično zastarel, saj naj bi imel dvoje vrat namesto enih večjih, ki bi laže prepustile plavje.

Poglejte si spodnje fotografije Matevža Skamna, ki jih je posnel včeraj, 5. novembra.

Objavljeno pod: Perovske vesti

Comments are closed.