OPN glede KS Perovo

12/02/2013

Oddelek za urejanje prostora Občine Kamnik je na spletu objavil stališča do pripomb osnutka Občinskega prostorskega načrta, ki so bile podane v času javne razgrnitve od 17. maja do vključno 19. junija 2012, ki so bila opredeljena z usklajevanjem med predpisi, strateškimi cilji Občine Kamnik in pripombami občanov.  Opredelil se je tako tudi do pripomb, ki se nanašajo na področje KS Perovo in ki si jih lahko zbrane ogledate spodaj.

Ker sprejeta stališča spreminjajo predlagani dopolnjeni osnutek, se je Občina Kamnik odločila, da bo nov dopolnjen osnutek OPN še enkrat posredovala v javno razgrnitev.

Vir: Občina Kamnik, Tednik Občine Kamnik, www.kamnik.si.

Objavljeno pod: Perovske vesti

Comments are closed.